Medlemslogin

Bli medlem   Glömt ditt lösenord?

Historik

Förslaget att bilda en förening för flygutbildare väcktes vid ett flyglärarseminarium i Ljungbyhed våren 1996. Avsikten var att skapa ett forum för diskussion om pilotutbildning, där behovet bedömdes finnas hos framförallt lärare som arbetar ”ensamma”, utan kollegor att dryfta frågor och problem med.

Gensvaret blev stort, och en interimsstyrelse bildades på stående fot med PeGe Lundborg som ordförande. I oktober samma år samlades ett trettiotal av de då totalt 160 medlemmarna till ett konstituerande möte på Flygvapenmuseum i Malmslätt.

Den första styrelsen fick följande utseende:
Ordförande: PeGe Lundborg
Vice ordförande: Kjell Nygren
Sekreterare: Sture Isaksson
Kassör: Fredrik Jonsson
Ledamöter: Sune Karlsson
Anders Ljungkvist
Christer Lundholm

Ett antal arbetsgrupper hade redan bildats, där man även fick med teoriutbildning på bred front. Ordet ”pilotutbildning” leder lätt tanken till aktiviteterna i luften, varför tidigare försök att skapa en sådan här förening koncentrerat sig på flyglärarna. SFUF:s uttalade policy är att alla som deltar i utbildningen av piloter – flyglärare, teorilärare, simulatorlärare m.fl. – är välkomna, liksom personer som verkar inom flygsäkerhetsområdet, t.ex. Human Factors-specialister och flygläkare.

I samband med årsmötena anordnades seminarier där man dryftade frågor enligt ovan. Seminarier har avhållits på olika orter, bl.a. Ljungbyhed, Arlanda, Såtenäs, Västerås, Vänersborg, Uddevalla, Arvidsjaur, Kungälv/Säve. Under de första åren var införandet av de gemensamma europeiska JAA-reglerna nära förestående, och ”JAR-FCL” blev en stående programpunkt på dessa möten.

Behovet av att samlas och diskutera detaljer i utbildningsprocedurer minskade däremot, och seminarierna modifierades till att täcka de krav som JAR-FCL ställer för förnyelse av flyglärarcertifikat. Tack vare Lill Mitakidous (ordförande 2000 – 2005) kontakter med Högskolan Trollhättan/Uddevalla och deras campus i Vänersborg, anordnades där det första dylika seminariet våren 2002. Dessa seminarier har varit årligen återkommande och kommer att fortsätta och eventuellt öka i omfattning och anordnas på flera platser – år 2003 ägde till exempel ett rum i Arvidsjaur.

sv_SESwedish
sv_SESwedish