Medlemslogin

Bli medlem   Glömt ditt lösenord?

Att vara stridspilot i Sverige

Stridspiloten Hans Einert

strids_small

Är man pilot i Svensk Flygvapnet tas man normalt ut för att kunna tjänstgöra vid en JAS 39 division. Dessa finns idag i Ronneby, Såtenäs och Luleå. Enstaka utbildningsomgångar har tagits ut för direktrekrytering mot transportflyg och då flygning av TP84 Herkules (C-130).

Efter två års flygutbildning i Linköping på skolflygplanet SK60 (första året grundläggande och andra året taktisk utbildning) påbörjas inflygning (TIS) på JAS 39 i Såtenäs (F7). Först genomförs ett antal pass i den tvåsitsiga JAS 39 B men rätt så snart flyger eleverna själva i JAS 39 A. Vid svårare övningar återgår man till tvåsitsen innan passen genomförs själva. Allt detta kompletteras med simulatorträning.

Ett drygt år senare är det dags att flytta till den utpekade hemmadivisionen (som man normalt inte kan välja) och fortsätta flygträning med allt mer avancerade taktiska uppdrag. Dagen på en division börjar alltid med väderbriefing och genomgång av flygledaren. Därefter skall den s.k. flygövningsledaren (FÖL) fatta sitt slutliga beslut om vilka övningar som skall genomföras idag. Detta delges i ett Beslut Om Flygning (BOF) och är ”juridiskt” viktigt; följer piloten direktiven och gränsvärden i BOFet kan han normalt inte klandras för misstag, går han medvetetutanför BOFet får han ”skylla sig själv”.

Piloterna (som normalt kallas förare i Flygvapnet) påbörjar nu planering och genomgångar inom den grupp som skall flyga. Sällan flyger ett flygplan ensamt i flygvapnet; man är alltid minst en rote (2 fpl) och inte sällan en grupp (4 fpl). Planering görs även i särskilda datorer och när denna är klar laddas en så kallad datastav med navigeringsunderlag, vapenprepareringar, telekrigsdatabaser, datalänkkrypton m.m. Innebär övningen att flyga på låg höjd krävs mer planering. Flygvägen ritas ut på karta, kraftledningar, master och andra hinder markeras och bullerområden inventeras. Att flyga lågt är både lätt och svårt. Man har i bra väder goda referenser, men risker dyker upp otroligt snabbt när man i närmare 1000 km / h flyger på höjder ned mot 30 meter (100 fot). Dessutom skall uppdragen kunna genomföras i rätt så dåligt väder vilket kan innebära molnbaser på under 100 meter och siktvärden ned till 5 km.

Start sker ofta i sammanhållen rote (15 meter avstånd) för att minska antalet flygplatsrörelser och flygplanen flyger sedan ut till övningsområdet. I detta leds man av militära flygstridsledare som övervakar eller leder flygplanen i övningen. Idag används NATO-metodik och terminologi på radion. Detta innebär att det finns en stor mängd kodord som används istället för normalt tal. Anledningen är inte att det skall låta ”Top-Gun-Coolt” utan att piloter från olika länder skall kunna göra sig förstådda oberoende av engelskt uttal och utbildning. Orden är således valda så att de är lätt urskiljbara. Ett berömt exempel är ”Tally-two” vilket innebär att man har ögonkontakt med två målflygplan. Vidare betyder ”Visual” att man har kontakt med den egna förbandsmedlemmen, ”Entry” att man har skjutläge, ”Cleared” att man har klart att anfalla etc, etc.

En militär pilot behöver ständig färdighetsträning för att kunna vara operativt användbar. Således består vardagen mycket av övning, ofta i luftstrid. Detta innebär att flygplanen försöker att komma i skottläge mot varandra under kraftig manövrering. Dessa övningar har en allmänt flygtrimshöjande effekt, eftersom piloten tränas i att hålla koll på sitt flygläge (som kan vara extremt) samtidigt som han skall hålla koll på kanske sin rotekamrat och två mål, samtidigt som vapensystemet skall hanteras. Piloten utsätts här för stress, fysisk belastning och tränas därmed att fatta snabba beslut i en pressad situation.

Efter landning (som också kan ske med 15 meter mellan flygplanen) sker utvärdering. Allt piloterna har gjort och sagt finns registrerat tillsammans med video. I en utvärderingsanläggning kan detta återges för fyra flygplan samtidigt och det är ofta här som man förstår vad som egentligen hände i lufthavet! Denna anläggning är ett utmärkt pedagogiskt verktyg som är ovärderlig i utbildningen. Utan denna hade utbildningen behövt förlängas.

JAS 39 är ett lätt att flyga med ett styrsystem som hela tiden ger piloten max av vad flygplanet kan prestera. Detta innebär exempelvis att flygplanet kan uppnå 9 G på under en sekund, vilket om piloten inte är förberedd kan innebära livsfara. Således är det inte så dumt att vara i anständig fysisk trim, inte minst för att undvika förslitningsskador på nacke och rygg. Idrott är därför en ständigt återkommande punkt på dagordningen.

Trots att det idag är fredligt i vår omgivning är risken större än under kalla kriget att hamna i en skarp situation. Det finns en division som på 30 dagar kan sättas in i en internationell konflikt. Exporten av JAS 39 till Tjekien, Ungern och Sydafrika innebär att utlandsflygningar med JAS 39 blir vanligare. Många övningar går också av stapeln utomlands, vilket innebär mer resande och internationella kontakter. Således är det idag ett annat arbete att vara Flygvapenpilot än det var under kalla kriget, då den mesta flygtiden tillbringades över Östersjön och på låg höjd någonstans inom landet. 

Hans Einerth
Flygvapnet
(Arbetar med taktisk utveckling och utprovning av JAS 39 i Linköping)

sv_SESwedish
sv_SESwedish