Användarvillkor

Upphovsrätt
Allt material som Svenska Flygutbildarföreningen har lagt ut på internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Material från flygutbildare.se eller någon annan av Svenska Flygutbildarföreningen webbplatser får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av material fordrar upphovsmannens tillstånd. Såvitt gäller sådant material som Svenska Flygutbildarföreningen inte är upphovsman till äger tredje man upphovsrätten. Sådant material får inte återges utan respektive upphovsmans tillstånd.
Om det är oklart huruvida Svenska Flygutbildarföreningen eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta Svenska Flygutbildarföreningen, se adress nedan, för vidare besked.

Länkar
Det är tillåtet att göra förflyttande länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Svenska Flygutbildarföreningen webbplats. 

Integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material är inte tillåtna utan uttryckligt godkännande av Svenska Flygutbildarföreningen.

Svenska Flygutbildarföreningen ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Svenska Flygutbildarföreningen webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Diskussionsforum
Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på Svenska Flygutbildarföreningen webbplatser får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts, i och med att materialet läggs in, medge att Svenska Flygutbildarföreningen får lagra, spridas och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via Svenska Flygutbildarföreningen webbplatser är endast avsett som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Det finns även risk att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Svenska Flygutbildarföreningen ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma.

Övrigt
Om du önskar tillstånd att använda material som finns på Svenska Flygutbildarföreningen webbplats ber vi dig att vända dig till Svenska Flygutbildarföreningen, Box 3014, 169 03 Solna.

Kontakta oss

Svenska Flygutbildarföreningen
Box 3014
169 03 SOLNA

  • +46-8-55107670

  • hej@flygutbildare.se

Snabblänkar

Nyhetsbrev


Warning: include_once(/var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/modules/mod_acymailing/mod_acymailing.php on line 13

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/8.0/share/pear') in /var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/modules/mod_acymailing/mod_acymailing.php on line 13
This module can not work without the AcyMailing Component