Informationssäkerhet

Vårt ansvar
Svenska Flygutbildarföreningen ser det som ett gemensamt ansvar att skydda dina uppgifter på bästa sätt. Våra it-säkerhetsrutiner och policyer syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga. Du har också en viktig roll i detta.

Svenska Flygutbildarföreningen skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner.

Vi vill göra dig uppmärksam på att ingen medarbetare på Svenska Flygutbildarföreningen kommer någonsin att kontakta dig för att få ditt lösenord.

Hur vi skyddar din nätsäkerhet
Att hålla personlig information skyddad är ett stort och viktigt ansvar som åvilar oss. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög it-säkerhet.

 • Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i Svenska Flygutbildarföreningen servrar
 • Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet.
 • Säker informationsöverföring ser till att information inte kan åtkommas av obehöriga. Vi använder krypteringsteknologi, Secure Socket Layer (SSL), på de webbplatser där känslig information kan överföras. Med SSL-protokollet garanteras äktheten på servern genom ett digitalt id-certifikat som skickas till klienten. Efter det genereras en unik sessionsnyckel som används för att kryptera allt data som skickas mellan servern och klienten. Endast den klienten kan dekryptera informationen och känner även av om informationen förändrats på vägen.

Ditt eget ansvar!

När du använder publika datorer

Om du använder en publik dator, bör du vara extra aktsam eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn. Du vet till exempel inte om den dator som du använder har ett fungerande och uppdaterat virusskydd.

 • Lämna bara ifrån dig ditt lösenord om din webbläsare visar på en krypterad anslutning.
 • Glöm inte att logga ut – både från de webbplatser och den dator som du har besökt.

Din roll i skyddet av personlig information
Innan du lämnar personuppgifter eller annan viktig information på nätet, bör du kontrollera att det är en säker, krypterad, anslutning.

Detta kan du se på följande sätt:

 • Att det finns ett hänglås i det nedre högra hörnet på din datorskärm eller att webbadressen börjar med "https".
 • Ett låst hänglås indikerar att den aktuella webbplatsen har en krypterad anslutning.
 • Det kan också vara lämpligt att klicka på hänglåset för att kontrollera äktheten i certifikatet innan du anger ditt lösenord.
 • Om hänglås saknas eller är öppet så saknas kryptering.

Minska risken för virus med datavirusskydd
Om din dator "smittas" av datavirus löper du inte bara risken att förlora viktig information eller att obehöriga kan komma åt den. Viruset kan också medföra stora kostnader för att återställa datorutrustningen i fungerande skick.

För att minska riskerna för detta bör du se till att din dator har ett virusskydd. Vi rekommenderar dig att använda ett antivirusprogram som fortlöpande uppdateras.

Var försiktig med okända länkar, USB minnen och bifogade filer

Tänk efter innan du öppnar länkar som är okända för dig. Var försiktig med bifogade filer i e-postmeddelanden och viruskontrollera dem alltid.

Installera en brandvägg
Brandväggar är säkerhetssystem som syftar till att förhindra obehörig åtkomst av information. Att installera en brandvägg minskar risken för obehörigt intrång. Om du använder ett modem för din internetuppkoppling finns en risk för obehörigt intrång endast under den tid du är uppkopplad.
Om du använder en fast uppkoppling mot internet kan du utsättas för obehörigt intrång så länge som din dator har kontakt med internet, oftast så länge som din dator är påslagen.Ju längre tid din dator är uppkopplad mot internet desto större är risken för obehörigt intrång.

Kontakta oss

Svenska Flygutbildarföreningen
Box 3014
169 03 SOLNA

 • +46-8-55107670

 • hej@flygutbildare.se

Snabblänkar

Nyhetsbrev


Warning: include_once(/var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/modules/mod_acymailing/mod_acymailing.php on line 13

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/8.0/share/pear') in /var/www/vhosts/flygutbildare.se/httpdocs/modules/mod_acymailing/mod_acymailing.php on line 13
This module can not work without the AcyMailing Component