Om SFUF

Om Svenska Flygutbildarföreningen

Vi är en förening bestående av i Sverige verksamma flyg-, simulator- och flygteorilärare.

Föreningen är fristående och oberoende från andra föreningar, organisationer och företag.

Vi verkar för att vara ett informationsorgan internt till medlemmarna och sprida information om sådant som rör flygutbildningsfrågor, samt vara en part gentemot myndigheter och andra organisationer i flygutbildningsfrågor.

Föreningen arrangerar årligen vidareutbildning och vidareutveckling för föreningens medlemmar i form av konferenser, seminarier, medlemsträffar mm.

Styrelsen 2021 - Ledamöter

Lars Sveding
OrdförandeLars Svedinglars.sveding@flygutbildare.se
Henrik Svensson
vice OrdförandeHenrik Svenssonhenrik.svensson@flygutbildare.se
Fredrik Jonsson
KassörFredrik Jonssonfredrik.jansson@flygutbildare.se
Michael Duffy
SekreterareMichael Duffymichael.duffy@flygutbildare.se

Styrelsen - Ledamöter

Jörgen Davidsson
LedamotJörgen Davidssonjorgen.davidsson@flygutbildare.se
Kjell Böhl
LedamotKjell Böhlkjell.bohl@flygutbildare.se
Magnus Johansson
LedamotMagnus Johanssonmagnus.johansson@flygutbildare.se

Styrelsen 2021 - Suppleanter

Dimitros Vlastaras
SuppleantDimitros Vlastarasdimitros.vlastaras@flygutbildare.se
Tom Malmberg
SuppleantTom Malmbergtom.malmberg@flygutbildare.se

Valberedning

Martin Antvik
Valberedning-SammankallandeMartin Antvikvalberedning@flygutbildare.se
Leif Bielk
ValberedningLeif Bielkvalberedning@flygutbildare.se
Thomas Hallström
ValberedningThomas Hallströmvalberedning@flygutbildare.se

Revisorer

Sven Andersson
RevisorSven Anderssonrevisor@flygutbildare.se
Jim Eriksson
RevisorJim Erikssonrevisor@flygutbildare.se

FAQ - Historia

Förslaget att bilda en förening för flygutbildare väcktes vid ett flyglärarseminarium i Ljungbyhed våren 1996. Avsikten var att skapa ett forum för diskussion om pilotutbildning, där behovet bedömdes finnas hos framförallt lärare som arbetar ”ensamma”, utan kollegor att dryfta frågor och problem med.

Gensvaret blev stort, och en interimsstyrelse bildades på stående fot med PeGe Lundborg som ordförande. I oktober samma år samlades ett trettiotal av de då totalt 160 medlemmarna till ett konstituerande möte på Flygvapenmuseum i Malmslätt.

Den första styrelsen fick följande utseende:
Ordförande: PeGe Lundborg
Vice ordförande: Kjell Nygren
Sekreterare: Sture Isaksson
Kassör: Fredrik Jonsson
Ledamöter: Sune Karlsson
Anders Ljungkvist
Christer Lundholm

Ett antal arbetsgrupper hade redan bildats, där man även fick med teoriutbildning på bred front. Ordet ”pilotutbildning” leder lätt tanken till aktiviteterna i luften, varför tidigare försök att skapa en sådan här förening koncentrerat sig på flyglärarna. SFUF:s uttalade policy är att alla som deltar i utbildningen av piloter – flyglärare, teorilärare, simulatorlärare m.fl. – är välkomna, liksom personer som verkar inom flygsäkerhetsområdet, t.ex. Human Factors-specialister och flygläkare.

I samband med årsmötena anordnades seminarier där man dryftade frågor enligt ovan. Seminarier har avhållits på olika orter, bl.a. Ljungbyhed, Arlanda, Såtenäs, Västerås, Vänersborg, Uddevalla, Arvidsjaur, Kungälv/Säve. Under de första åren var införandet av de gemensamma europeiska JAA-reglerna nära förestående, och ”JAR-FCL” blev en stående programpunkt på dessa möten.

Behovet av att samlas och diskutera detaljer i utbildningsprocedurer minskade däremot, och seminarierna modifierades till att täcka de krav som JAR-FCL ställer för förnyelse av flyglärarcertifikat. Tack vare Lill Mitakidous (ordförande 2000 – 2005) kontakter med Högskolan Trollhättan/Uddevalla och deras campus i Vänersborg, anordnades där det första dylika seminariet våren 2002. Dessa seminarier har varit årligen återkommande och kommer att fortsätta och eventuellt öka i omfattning och anordnas på flera platser – år 2003 ägde till exempel ett rum i Arvidsjaur.

Kontakta oss

Svenska Flygutbildarföreningen
Box 3014
169 03 SOLNA

  • +46-8-55107670

  • hej@flygutbildare.se

Snabblänkar

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Svenska Flygutbildarföreningen direkt till din e-post brevlåda.