Vara en Flyglärare

flygplan_matsahlgren2-768x414.jpg

Vara en Flyglärare

Flygläraren – pedagog och pilot

Alla har vi fått en ganska likartad start på vår flygkarriär eller hobby oavsett om vi idag flyger på en flygklubb, taxiflyg eller om vi flyger passagerare till Mallorca. Det har börjat med vingtippningar och sedan raskt fortsatt med planflykt, svängar, kartläsning samt start och landning.

Den som har haft tålamodet med våra första vingliga flygturer är flygläraren. En till synes tålmodig och orädd person som trotsar naturlagarna och tar sig an att skapa betingelser för inlärning i något som kan verka så svårt som att lära sig att flyga.

Det som kan vålla lite bekymmer i början är att lära sig landa. Flyglärarens gråa hår härstammar i regel från dessa övningar.


Tänk er följande! Det är inte en krusning i luften, solen skiner och fåglarna kvittrar. Trots denna underbara morgon i maj är stämningen i flygplanet minst sagt spänd. Tålamodet som flyglärare, utsätts här för sina svårare prövningar. Är det inte en hård nedkomst utan upptagning och utflytning så är det sättning med en i det närmaste perfekt upptagning, men en meter för högt så att gravitationen slutligen tar ut sin rätt!

Flygläraren arbetar efter metodiken, jag visar – eleven prövar – jag tipsar – eleven prövar igen – jag kanske visar ännu en gång. När denna metodik väl ger resultat och man som lärare kan sitta mer eller mindre avslappnad under landningen är ett stort steg taget mot elevens första ensamflygning och den fortsatta utvecklingen som pilot. Även för flygläraren är detta ett stort ögonblick att se sin elev flyga själv för första gången!

Varje gång jag ser glädjen hos eleven så tänker jag tillbaka på min egen ek-flygning för ett par tusen timmar sedan.

Efter den mer handfasta undervisningen där lärare visar och sedan eleven gör likadant så försöker man som lärare att presentera problem och frågeställningar för eleven som hen får lösa.

Vad gör du nu om du skulle bli desorienterad?

Tycker du att det känns bra att flyga i den här sikten?

Utbildningstiden är inte oändlig så det gäller att försöka rusta eleven för de svårigheter som han kan möta när hen är klar med sitt PPL, IR eller CPL. Ibland kan det bli konkreta exempel när man flyger och måste vända på grund av dåligt väder.

Framtidens utmaning i takt med att flygplanparken blir allt mer fylld med elektronik är att fortfarande lära ut hantverket så att eleven kan ta sig fram med karta klocka och kompass utan PFD, MFD och GPS om de moderna hjälpmedlen trots allt skulle sluta fungera. Dessa hjälpmedel tvingar även fram ett mer systematiserat flygande även på klubbnivå om man vill använda sig av alla dessa finesser.

Det är alldeles för lätt att bli fascinerad av alla färger och siffror som dansar runt på instrumentpanelen jämfört med den helsvarta panelen från 60- talet i den gamla PA28:an. Då som nu är det viktigaste att flyga flygplanet. Även här har läraren en viktig roll att fylla i att belysa de fördelar och finesser som finns, men även deras nackdelar.

All teknik till trots så är det människan, eleven, som är det centrala för mig som flyglärare. Vid ett tillfälle så frågade jag en av de äldre och mycket erfarna flyglärarna vad det var som gjorde att han fortfarande kunde hålla glöden uppe och vara så entusiastisk med varje elev.

Svaret jag fick är att varje elev är unik och lär sig inte på samma sätt. Rollen som lärare blir att hitta deras inlärningsstil och utmana eleven därifrån. Inte ge dem för svåra uppgifter men inte heller för lätta. Balansgången kan dock ibland vara svår men samtidigt stimulerande. Oavsett hur mycket erfarenhet jag har så är varje ny elev ett oskrivet blad.

Även om man nu sitter i högerstolen och undervisar har vi alla suttit till vänster och svettats över lärarens uppmaningar, hurrarop och svordomar. Det är nyttigt att tänka tillbaka på de flyglärare man själv har haft för att hitta goda förebilder till sin egen lärarstil. En upplyftande upplevelse är när eleven är så duktig så att man måste erkänna för sig själv ”det här hade jag inte kunnat göra bättre själv”. Då har jag varit en god lärare som har lyckats skapa bra betingelser för inlärningen!

Mats Ahlgren
Trafikflyghögskolan, Ljungbyhed